Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Hình ảnh
KHAI MẠC HỘI THI GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2017, trong tiết chào cờ Trường THCS Lý Tự Trọng khai mạc hội thi giáo dục truyền thống và kỹ năng sống.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC.

Hiệu trưởng Trường THCS thông báo: Vì lý do thời tiết, theo chỉ đạo của UBND phường, thứ ba ngày 07/11/2017, học sinh toàn trường được nghỉ học.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC.

Hiệu trưởng Trường THCS thông báo: theo chỉ đạo của UBND phường, thứ hai ngày 06/11/2017, học sinh toàn trường được nghỉ học cả ngày.