Bài đăng

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG SƠ KẾT HỌC KỲ, NĂM HỌC: 2017-2018

Hình ảnh
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG SƠ KẾT HỌC KỲ, NĂM HỌC: 2017-2018

Hôm nay, ngày 29/01/2018 trong tiết chào cờ trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học: 2017-2018 cho học sinh ca sáng.

 Học sinh vô địch điểm 10

 Học sinh nhận phần thưởng nhất lớp
 Học sinh nhận phần thưởng vị thứ ba của lớp.
Các chi đội đạt thành tích xuất sắc 1,2 3 của khối.

LỚP 98 VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NAM

Hình ảnh
LỚP 98 VÔ ĐỊCH BÓNG  ĐÁ NAM Thế là sự nhiệt huyết của các em đã đem lại thắng lợi cho lớp chúng ta một kết quả mỹ mãn. Ngày 26/1/2018 Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức trận chung kết bóng bóng đá Nam giữa hai lớp 9/8 và 9/6. Kết quả lớp 9/8 thắng với kết quả 3-1.


LỊCH THI HKI TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2017-2018

Hình ảnh
LỊCH THI HKI TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2017-2018

 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                                                         LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ, ngày Buổi Môn Thời gian kiểm tra Thời gian phát đề Thời gian tính giờ làm bài Thứ ba
02/01/18 Sáng - KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 9 thí điểm
- (Văn 8; Địa 7, Sử 7)    (Tiết 1,2 )
- Sử 8 ( Tiết 3 ) 01 buổi

90 phút
45 phút 07 giờ 25

7 giờ 25
9 giờ 25 07 giờ 30

7 giờ 30
9 giờ 30 Chiều - KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 8 thí điểm
 - (Văn 7,CD9,Cn 9)    tiết (1,2 ) 01 buổi

90 phút
45 phút 13 giờ 25

13g 25
15 giờ 20 13 giờ 30

13 giờ 30
15 giờ 25 Thứ tư
03/01/18 Sáng - KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 7 thí điểm
- (Toán 8, Sử 6, Tin 6)  (Tiết 1,2 ).
- Công dân 6 01 buổi

90 phút
45 phút 07 giờ 25

7 giờ 25
9 giờ 15 07 giờ 30

7 giờ 30
9 giờ 20 Chiều - KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 6 thí điểm
- (Toán 7,Tin 8, Cn 8) tiết (1,2 )
- Cd lớp 7 ( Ti…

NGOẠI KHÓA GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI- BÃO LỤT

Hình ảnh
NGOẠI KHÓA GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI- BÃO LỤT


Tổ Sử địa-GDCD tổ chức ngoại khóa giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai- bão lũ, lụt dưới cờ cho toàn thể học sinh và giáo viên.

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Hình ảnh
KHAI MẠC HỘI THI GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2017, trong tiết chào cờ Trường THCS Lý Tự Trọng khai mạc hội thi giáo dục truyền thống và kỹ năng sống.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC.

Hiệu trưởng Trường THCS thông báo: Vì lý do thời tiết, theo chỉ đạo của UBND phường, thứ ba ngày 07/11/2017, học sinh toàn trường được nghỉ học.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC.

Hiệu trưởng Trường THCS thông báo: theo chỉ đạo của UBND phường, thứ hai ngày 06/11/2017, học sinh toàn trường được nghỉ học cả ngày.