NGOẠI KHÓA GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI- BÃO LỤT

NGOẠI KHÓA GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI- BÃO LỤT


Tổ Sử địa-GDCD tổ chức ngoại khóa giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai- bão lũ, lụt dưới cờ cho toàn thể học sinh và giáo viên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THÁNG 10

TRẬN BÓNG ĐÁ VÒNG 2 GIỮA LỚP 9/8 VÀ 9/3